Konferencja „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości – aktualne oferty i perspektywy”

Wczoraj, tj. we wtorek 19 bm. w pięknych salach hotelu St Bruno w Giżycku odbyła się regionalna konferencja pt. „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości – aktualne oferty i perspektywy.”, zorganizowana wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Giżycku oraz Powiatowy Urząd Pracy. Rolę gospodarzy spotkania pełnili Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski oraz dyrektor PUP Giżycko Anna Skass.Udział w konferencji wzięli także m.in. poseł na sejm RP Andrzej Orzechowski, dyrektor Wojewódzkiego Urządu Pracy w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski, samorządowcy Powiatu Giżyckiego i Węgorzewskiego, przedstwiciele Warmińsko Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,  Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „PORĘCZENIA KREDYTOWE” oraz Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z Gołdapi. Oczywiście na konferencję zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnego biznesu z powiatów giżyckiego i węgorzewskiego oraz organizacje pracownicze i Cechy Rzemiosł. W sumie w konferencji wzięło udział około 50 przedsiębiorców.

W trakcie jej przebiegu przedstawionych zostało kilka niezwykle ciekawych i istotnych problemów oraz pakietów informacji związanych ze wsparciem działalności przedsiębiorców. Dotyczyły one m.in. możliwości zaciągania preferencyjnych kredytów i wieloletnich poręczeń na działania inwestycyjne, finansowane m.in. z różnych źródeł europejskich. Przedstawiciele WMARR w Olsztynie zaprezentowali działania Osi „Przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych dostępnych jeszcze działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach których ogłoszone zostaną w niedługim czasie konkursy dla przedsiębiorców.
              Przygotowany został również list z postulatami związanymi z usprawnieniem usług  świadczonych przez urzędy pracy, które wymagają zmian legislacyjnych, złożony przez dyr. Annę Skass na ręce posła Andrzeja Orzechowskiego. Niezwykle interesujące było samo wystąpienie posła Orzechowskiego, omawiające wszystkie dokonane już i przygotowywane obecnie przez Rząd działania deregulacyjne w obszarze przedsiębiorczości.

Treść listu z postulatami związanymi z usprawnieniem usług  świadczonych przez urzędy pracy (kliknij)

W załączeniu poniżej przedstawiamy wszystkie prezentacje, które zostały przedstawione na wtorkowej konferencji.

1. PRZEZENTACJA STAROSTY GIŻYCKIEGO – PRZEDSIĘBIORCY POWIATU GIŻYCKIEGO NA TLE INNYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA

2. PREZENTACJA POSŁA ANDRZEJA ORZECHOWSKIEGO – PRAWO A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INSTRUMENTY WSPARCIA 

3. WMARR OLSZTYN – CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I INNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

4. WMARR OLSZTYN – DOSTĘPNE ŚRODKI Z RPO I POIG

5. WARMIŃSKO-MAZURSKI FUNDUSZ „PORĘCZENIA KREDYTOWE” – OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

6. FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ GOŁDAP – OFERTA FUDNUSZU POŻYCZKOWEGO