* Konferencja „Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości – aktualne oferty i perspektywy.”

 

 

 

Starosta Giżycki wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku organizuje konferencję

„Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości – aktualne oferty i perspektywy.”
Spotkanie odbędzie się 19.06.2012r. w godz. 11:00 – 14.00
w sali konferencyjnej Hotelu St. Bruno w Giżycku, ul. Św. Brunona 1

 Planowany przebieg spotkania:

Powitanie uczestników spotkania: Mirosław Dariusz Drzażdżewski Starosta Giżycki, Anna Skass, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku

 • Wystąpienie przedstawiciela Rządu RP ( zaproszenie zostało wystosowane do Wiceministra  Gospodarki  Tomasza      Tomczykiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki)
 • Wystąpienie  Andrzeja Orzechowskiego posła na Sejm RP
 • Wystąpienie Marka Konopki Senatora RP
 • Wystąpienie Zdzisława Szczepkowskiego,      Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie

 Prezentacja ofert wsparcia przedsiębiorczości:

 1.   Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

 • Nowe instrumenty Centrum Obsługi Inwestora
 • Oś „Przedsiębiorczość” RPO Warmia Mazury –      dodatkowe możliwości finansowania przedsiębiorców
 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy

            przerwa kawowa

 1. Fundacja      Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi
  Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy
 2. Warmińsko –  Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o. o. w Działdowie
 3. Powiatowy Urząd Pracy Instrumenty Rynku Pracy skierowane do przedsiębiorców
 4.  Zakończenie      konferencji