* Konferencja „Mały ruch graniczny w teorii i w praktyce”

 

Czy i jakie korzyści przyniosło wprowadzenie zasad małego ruchu granicznego? Jak funkcjonowanie małego ruchu granicznego postrzega lokalny biznes? Czy nowe zasady przekraczania granicy wpłynęły na intensyfikację kontaktów samorządowych? Czy mały ruch graniczny wspomaga aktywizację współpracy organizacji pozarządowych?

O tych i innych aspektach małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim będą dyskutowali uczestnicy konferencji „Mały ruch graniczny w teorii i praktyce”, która odbędzie się 21-22 października w Mikołajkach.

Konferencja, której organizatorami są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk będzie okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania nowych zasad przekraczania granicy. Wśród panelistów znajdą się przedstawiciele polskiej i rosyjskiej administracji rządowej, samorządów lokalnych objętych MRG i wybranych służb mundurowych. Nie zabraknie również głosu ośrodków naukowo-badawczych, stowarzyszeń gospodarczych czy organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur, Pomorza i Obwodu Kaliningradzkiego.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dotyczących efektów wejścia w życie Umowy o zasadach małego ruchu granicznego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) przedstawi swoją najnowszą ekspertyzę dotyczącą sytuacji politycznej na obszarze przygranicznym. Opracowanymi wspólnie wynikami swoich badań podzielą się także Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza, zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
O udziale w konferencji, organizatorzy poinformują zainteresowane osoby drogą elektroniczną.

 

PROGRAM KONFERENCJI    [pobierz]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    [pobierz]

 

 

Konferencja MAŁY RUCH GRANICZNY W TEORII I W PRAKTYCE jest konferencją podsumowującą projektów: „Mały ruch graniczny – teorie i praktyka”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz „Mały ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia” realizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekty są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.