Konferencja „Masaż – między zawodem a pasją”

Słuchacze kierunku technik masażysta uczestniczyli w konferencji pt. „Masaż -między zawodem a pasją” zorganizowanej przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie. Udział w zajęciach wzbogacił naszych słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu masaży specjalistycznych i fizjoterapii.

 

Uczestnicy wysoko ocenili organizacje i przebieg konferencji.