Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych

11 lutego 2016 r. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych wszystkich poziomów edukacji zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konferencję poprowadziła Pani Wiesława Bałdyga, Konsultant Metodyczny Oxford University Press.

Pierwsza część spotkania poświęcona została pracy z  podręcznikiem wieloletnim. W dobie podręczników wieloletnich jednym z kluczowych elementów lekcji stają się materiały ćwiczeniowe i zeszyt przedmiotowy. Jego struktura, zawartość, ilość i jakość uczniowskich notatek powinna być odzwierciedleniem organizacji pracy nauczyciela i zaangażowania uczniów. W prezentacji przedstawione zostały pomysły jak najlepiej wykorzystać materiały ćwiczeniowe oraz jak zmienić zwykły zeszyt w osobisty dziennik pracy ucznia na lekcji języka angielskiego i jak kreować jego zawartość.

Druga część konferencji odnosiła się do kształtowania umiejętności społecznych poprzez zabawy w języku obcym. Podczas wykładu zaprezentowane zostały ćwiczenia oraz techniki pozwalające w wesoły sposób uświadomić najmłodszym uczniom, jak ważne jest poszanowanie reguł, używanie prostych słów, takich jak proszę i dziękuję, a także dbanie o otaczający nasz świat. Poruszone zostały też kwestię postaw prospołecznych, które wspomagają pełny rozwój dzieci. Uczestnicy konferencji mieli okazję do spotkania się w gronie nauczycieli językowców, wymiany myśli, spostrzeżeń i doświadczeń z pracy zawodowej. Otrzymali certyfikaty uczestnictwa, materiały dydaktyczne i reklamowe.