Konferencja „Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska”

14 listopada br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się konferencja „Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska”. Zainaugurowała ona XVII edycję konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”, w którym laureaci nagradzani są indeksami wyższych szkół rolniczych.

Konferencję otworzyły wystąpienia powitalne prof. dr hab. Jana Niemca – prorektora ds. nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pana Bogusława Rzeźnickiego – zastępcy Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektora Fundacji Schumana – Rafała Dymka.

Podczas tegorocznej konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji wygłoszonych przez ekspertów. Dr Grzegorz Gorzała, reprezentant Wydziału Techniki Ochrony Roślin z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin przekazał uczniom swoją wiedzę na temat integrowanej ochrony roślin, która stała się nowym standardem w rolniczej produkcji roślinnej. Drugi wykład przeprowadzony przez dr Artura Miszczaka z Zakładu Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, dotyczył problemów związanych z pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych. Referaty poruszyły kwestie związane z aktualnymi problemami i wyzwaniami rolnictwa. Zawierały zarówno aspekt historyczny, jak i wszelkie informacje, niezbędne do zrozumienia omawianych zagadnień.

Druga część konferencji zawierała wiadomości praktyczne. Jarosław Zaborny, uczeń klasy IV Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, laureat edycji 2012/2013, przedstawił uczestnikom swoją pracę konkursową oraz plany wdrożenia zwycięskiego projektu. 

Po raz pierwszy w historii konferencji głos zabrał również opiekun laureata, Pan Andrzej Jaksa-Pliszka, który podzielił się refleksjami na temat konkursu oraz podkreślił jego znaczenie w rozwoju samych uczestników.

Na koniec spotkania dr inż. Anna Grontkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawiła zebranym zasady konkursu. Po konferencji uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami mieli okazję zwiedzić kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W konferencji wzięło udział 140 uczestników z ponad 20 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Andrzej Jaksa – Pliszka

Źródło: Polska Fundacja im. Roberta Schumana