Konferencja nt. choroby Parkinsona

16 czerwca br. w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się konferencja nt. choroby Parkinsona zorganizowana przez Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany”. Konferencja była skierowana do osób chorych i ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń i instytucji powołanych do świadczenia pomocy osobom przewlekle chorym oraz wszystkich zainteresowanych. 

Celem spotkania była edukacja w chorobie Parkinsona, integracja środowiska parkinsonowskiego oraz promocja stowarzyszenia jako instytucji pomocowej i wspierającej dla chorych i ich rodzin.

W ramach konferencji dr n. med. Andrzej Tutaj – konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, Ordynator Oddziału Neurologicznego Woj. Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie – opowiedział o chorobie Parkinsona. Ponadto odbył się pokaz ćwiczeń logopedycznych stosowanych w rehabilitacji mowy przeprowadzony przez logopedę, panią Henrykę Tomalczyk.

O roli i znaczeniu stowarzyszeń pomocowych w życiu osób chorych na choroby przewlekłe opowiedział pan Julian Tomalczyk – chory na chorobę Parkinsona, prezes Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, W-ce Przewodniczący  Rady Forum Parkinson Polska. Natomiast jego żona, pani Zofia Tomalczyk, opowiedziała o korzyściach, jakie daje rodzinie praca w stowarzyszeniu.

Konferencję zakończył wspaniały występ orkiestry integracyjnej działającej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku.

Konferencja była współfinansowana przez Powiat Giżycki w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

Więcej informacji o Giżyckim Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „Tulipany” znajdą Państwo na stronie internetowej: www.tulipany.gizycko.pl