Konferencja na temat „Oceniania wspierającego rozwój ucznia”

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, Szkołą Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach, Szkołą Podstawową w Perłach oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce zorganizował konferencję na temat „Oceniania wspierającego rozwój ucznia”. Około 150 nauczycieli, 17 nauczycieli z Litwy pod przewodnictwem Romana Juchneviča, doradcy metodyczni ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz zaproszeni goście wysłuchali interesujących wykładów: dr Marzeny Żylińskiej, Danuty Sterny i dr Jacka Strzemiecznego. Po przerwie nauczyciele aktywnie wzięli udział w 3 grupach warsztatowych z wymienionymi prelegentami i Dyrektorką Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Grudziądzu Małgorzatą Modliborską. Konferencję swoją obecnością zaszczycił Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Wojciech Cybulski oraz Wicestarosta Giżycki Mateusz Sieroński.
W trakcie spotkania próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania:
– jak kary i nagrody wpływają na motywację do nauki,
– jak oceniać, żeby wspierać proces uczenia się i zachęcać do dalszej pracy,
– jak oceniać, żeby oceny nie były celem nauki i żeby uczniowie nie wybierali drogi na skróty,
– jak oceniać zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
– jak przejść od kultury błędu i tworzyć kulturę wspierania rozwoju, czyli, jak oceniać, żeby dostarczać uczniom wskazówek pomocnych w dalszej nauce,
– jak zastępować motywację zewnętrzną motywacją wewnętrzną,
– na czym polega metoda zielonego długopisu i jak ją stosować na różnych przedmiotach,
– co jest z metodycznego punktu widzenia efektywniejszą alternatywną dla tradycyjnych sprawdzianów.
Przy okazji konferencji nauczyciele mogli zapoznać się z publikacjami dr Marzeny Żylińskiej, podręcznikami Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz pomocami dydaktycznymi oferowanymi przez firmę Remi.

 

Źródło informacji: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku