Konferencja nt. Płodowego Zespołu Alkoholowego

CRW_4588Dnia 18 maja 2016 roku w giżyckiej Ekomarinie odbyła się konferencja skierowana do kadry pomocy społecznej, oświaty, służb, pieczy zastępczej z Powiatu Giżyckiego, której celem było przedstawienie problemu FAS oraz profilaktyki w tym zakresie w ramach PROGRAMU PROMOWANIA I WDRAŻANIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE GIŻYCKIM NA ROK 2016.
Wciąż w Polsce jest niski poziom wiedzy na temat uszkodzeń płodu wywołanych alkoholem zarówno wśród kobiet jak i specjalistów. Z danych PARPA wynika, że niemal dwie trzecie kobiet w ciąży nie było nigdy ostrzeganych przez lekarza o szkodliwości picia alkoholu, a tylko co piąta usłyszała takie ostrzeżenie. Lekarze rekomendowali picie alkoholu w ciąży 2% badanych kobiet.
Osobą, która przeprowadziła spotkanie była Pani dr n. med. Małgorzata Klecka ekspert ds. FAS przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

CRW_4599 CRW_4598 CRW_4588