* Konferencja „Oddziaływanie szlaku wodnego łączącego Wielkie Jeziora Mazurskie z Pojezierzem Augustowskim na środowisko przyrodnicze”

 

 

Organizator: Powiat Ełcki

Termin: 18.10.2012 r.; godz. 10:00

Miejsce: Oberża pod gontem, Zdunki koło Ełku

W programie:

  • 10:00 – powitanie uczestników,
  • 10:15 – wstępna prezentacja wariantów przebiegu szlaku wodnego przez wykonawcę „Koncepcji…”
  • 11:00 – prezentacja szlaku przez kierownictwo projektu,
  • 11:15 – „Uwarunkowania środowiskowe przebiegu trasy drogi wodnej” – Henryk Jaros – Rada Konsultacyjna ds. projektu
  • 11:45 – dyskusja
  • 12:45 – „Sposoby gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych na szlaku – stałych i płynnych” – Rafał Wisiński, Prezes Związku Gmin „Jeziorak”
  • 13:15 – dyskusja