Konferencja podsumowująca zrealizowane projekty

100_8550Dnia 24 lutego 2017r. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku odbyła się konferencja, w czasie której przedstawiono informacje o realizowanych przez szkołę i na rzecz szkoły  projektach.
Pani Małgorzata Lasota – nauczycielka języka niemieckiego w ZSEiI  przedstawiła prezentację dotyczącą zrealizowanego przez szkołę w ramach programu Erasmus+. projektu „Europejskie standardy w polskiej edukacji zawodowej” W ramach tego projektu uczniowie ZSEiI odbyli dwutygodniowe praktyki zawodowe w Lipsku w Niemczech (20 uczniów w maju 2016) oraz w Barcelos w Portugalii (20 uczniów w grudniu 2016). Natomiast podczas tygodniowego pobytu w Sewilli w styczniu 2016 grupa 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych zapoznała się z systemem kształcenia zawodowego w Hiszpanii .
Następnie Pan Mirosław Plaugo – kierownik kształcenia praktycznego, przedstawił zebranym szczegółowe informacje o systemie kształcenia zawodowego w Hiszpanii, zwracając uwagę na różnice i podobieństwa pomiędzy systemami w obu naszych krajach.
Pani Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku przedstawiła  informację o projektach na rzecz szkoły złożonych przez Powiatowy Zespół w ramach różnych programów unijnych. Omówiła też działania, które będą prowadzone jeśli projekty zostaną zatwierdzone do realizacji i ich wpływ na poprawę infrastruktury szkoły i jej bazy dydaktycznej. Była to bardzo obszerna informacja i pokazała jak dużo różnorodnych działań w tym zakresie wykonują pracownicy Zespołu odpowiedzialni za projekty unijne, jakie napotykają problemy i jakie są możliwości wykorzystania przez szkołę środków unijnych.
Pani Anna Kryczka odpowiedzialna w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych za przygotowanie i realizację projektów unijnych przedstawiła zebranym prezentację z działań w projekcie „Strategiczne Partnerstwo Edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus”, w którym biorą udział również nauczyciele ZSEiI. Razem z nauczycielami ze szkół litewskich w Alytus uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie i narzędzia informacyjne w procesie dydaktycznym. Poznane na zajęciach metody są wykorzystywane w trakcie prowadzonych lekcji, które są nagrywane i umieszczane na stronie projektu www.gizycko-alytus.edu.pl. Ponadto  pary nauczycieli z Polski i Litwy pracując wspólnie przygotowują otwarte zasoby edukacyjne, które będą wykorzystywane na lekcjach. Podczas konferencji upowszechniającej projekt, która odbędzie się w dniach 1-2.06.2017 r. w Alytus mają zostać przedstawione najlepsze nagrane lekcje oraz wypracowane dla jednostek prowadzących szkoły rekomendacje dotyczące podniesienia efektywności nauczania w szkołach.