Konferencja powiatowa „Przedsiębiorcy w RPO 2014-2020”

 Było to kolejne z działań informacyjnych Powiatu Giżyckiego skierowanych do przedsiębiorców, którzy przygotowują się do aplikowania w zbliżających się konkursach ogłaszanych w ramach RPO WiM 2014-2020.

prezentacja RPO WiM 2014-2020 omówiona podczas konferencji – kliknij tutaj