* Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w mieście”

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka zaprasza na konferencję

„BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE”

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Agenda:

12:00 – 12:10 Otwarcie – Burmistrz Miasta

12:10 – 12:20 Bezpieczeństwo w mieście „oczami” młodzieży – przedstawiciele giżyckiej młodzieży

12:20-12:30 Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – Starosta  Giżycki

12:30-12:40 Stan bezpieczeństwa w wmieście – KPP w Giżycku

12:40 – 12:50 Monitoring miejski CZK w Giżycku

12:50 – 13:00 Zagrożenia wychowawcze -Dyrektor CPUiIS w Giżycku

13:00 – 13:10 Sytuacja w giżyckich szkołach – przedstawiciele Powiatu Giżyckiego oraz Miasta

13:10 – 14:00 Dyskusja, wolne wnioski, podsumowanie

14:00 Zakończenie