Konferencja pt. „Jak to się robi. Współpraca ponadnarodowa organizacji pozarządowych”

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Jak to się robi. Współpraca ponadnarodowa organizacji pozarządowych”, która odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. w Olsztynie.

Konferencja skierowana jest do organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas spotkania organizacje pozarządowe zaprezentują dobre praktyki w zakresie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy spotkania dowiedzą się o finansowaniu działań, pozyskiwaniu partnerów do współpracy, a także o korzyściach oraz wyzwaniach związanych z ponadnarodową współpracą.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 12 kwietnia br. poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod wskazanym adresem internetowym: https://konferencjango.warmia.mazury.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Panią Anną Maroń, tel. (89) 521 98 17, e-mail: a.maron@warmia.mazury.pl

Program konferencji 19.04.2023 [pobierz]