* Konferencja pt. „Nazywam się Parkinson”

 

 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY”

serdecznie zaprasza Państwa

na konferencję pt. „Nazywam się Parkinson”,

która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w Giżyckim Centrum Kultury.

 

 

Program:

Dr n. med. Andrzej Tutaj – konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, Ordynator Oddziału Neurologicznego Woj. Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie: „Co o Parkinsonie każdy wiedzieć powinien”

Henryka Tomalczyk – logopeda” Pokaz ćwiczeń logopedycznych stosowanych w rehabilitacji mowy”

Przerwa na kawę, herbatę

Julian Tomalczyk – chory na chorobę Parkinsona, prezes Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona i Ich Rodzin „Słonik” w Łodzi, W-ce Pzewodniczący  Rady Forum Parkinson Polska

Zofia Tomalczyk – żona, „Jakie korzyści daje mojej rodzinie praca w stowarzyszeniu”

Występ orkiestry integracyjnej działającej przy Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Giżycku.

 

 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, Ich Rodzin i Przyjaciół „TULIPANY” powstało w styczniu 2012 r. i działa na rzecz chorych na chorobę Parkinsona i ich rodzin głównie na terenie miasta i powiatu giżyckiego. Organizowaną konferencję kieruje do chorych i ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, przedstawicieli władz samorządowych, stowarzyszeń i instytucji powołanych do świadczenia pomocy osobom przewlekle chorych oraz wszystkich zainteresowanych. Celem spotkania jest edukacja w chorobie Parkinsona, integracja środowiska parkinsonowskiego oraz promocja stowarzyszenia jako instytucji pomocowej i wspierającej dla chorych i ich rodzin.

 

 

 Zadanie pt. „Nazywam się Parkinson” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Dodatkowo Stowarzyszenie wsparli:

SKOK Stefczyka, Oddział w Giżycku

Fundacja „Żyć z Chorobą Parkinsona” w Warszawie

Sklep Ogrodniczy, Marek Jankowski, ul. Białostocka, Giżycko

Sklep „Tęcza”, ul. Suwalska, Giżycko

Firma „Znicz”, ul. Mickiewicza, Giżycko

Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku