O współpracy przedsiębiorców i szkół zawodowych z Polski i Litwy

W dniach 12-13 bm. w ośrodku AZS w Wilkasach odbyła się 2-dniowa konferencja, która jest jednym z etapów realizacji projektu „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości”. Projekt finansowany jest ze środków programu Litwa-Polska 2007-2013. 

Partnerami projektu są Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Alytus na Litwie.

Tematem konferencji była „Współpraca przedsiębiorców i szkół zawodowych szansą zwiększenia konkurencyjności firm i jakości kształcenia zawodowego”.

Celem głównym projektu jest zbliżenie wszystkich beneficjentów projektu, którymi są: przedsiębiorcy polscy i litewscy oraz przedstawiciele placówek oświatowych zajmujący się kształceniem zawodowym po obu stronach granicy. W poniedziałkowy poranek na otwarcie konferencji zjawiło się kilkudziesięciu uczestników i zaproszonych gości. Konferencję otworzył Starosta Giżycki, Mirosław Drzażdżewski, który przedstawił prezentację „Charakterystyka gospodarcza Powiatu Giżyckiego”.

Pierwszego dnia w kolejnych wystąpieniach poszczególni przedsiębiorcy ze strony polskiej i litewskiej prezentując swoje firmy jednocześnie przekazywali swoje uwagi, wnioski i sugestie związane z różnymi możliwościami kształcenia zawodowego w swoich firmach oraz uwagi co do ich organizacji. Wiele czasu poświęcono sensowności organizacji poszczególnych kierunków kształcenia w oderwaniu od analizy rynku  zewnętrznego.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy zostali podzieleni na 4 grupy  merytoryczne, odwiedzili zakłady pracy i firmy znajdujące się na terenie Powiatu Giżyckiego: ES System Wilkasy, Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku, SPZOZ Giżycko i Spółkę PKS. Efektem końcowym tej konferencji było uzgodnienie treści porozumienia o współpracy między przedsiębiorcami Powiatu Giżyckiego i przedsiębiorcami Miasta Alytus.

 

Projekt „Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.