* Konferencja „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach”

 

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zaprasza do wzięcia udziału

w konferencji „Społecznie Odpowiedzialny Biznes na Warmii i Mazurach”,

która odbędzie się 26 listopada 2013 r.

w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91a.

 

Celem konferencji jest prezentacja Warmii i Mazur jako regionu będącego liderem rozwiązań, związanych z wdrażaniem zasad społecznej odpowiedzialności. Ponadto spotkanie ma także na celu pokazanie, że standardy CSR dotyczą nie tylko przedsiębiorstw, ale wszystkich kluczowych uczestników życia społeczno-gospodarczego w regionie – w tym administracji. To właśnie na instytucjach publicznych spoczywa bowiem obowiązek tworzenia środowiska wzajemnego zaufania i współpracy, które jest warunkiem powstawania nowych, konkurencyjnych i społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

W pierwszej części konferencji wezmą udział doświadczeni eksperci, natomiast w drugiej części (w panelu  dyskusyjnym) będą uczestniczyli przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy podzielą się doświadczeniami w dziedzinie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedsiębiorców z Warmii i Mazur, przedstawicieli administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu, a także przedstawicieli regionalnych krajowych środowisk naukowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: p.kaczmarczyk@wmarr.olsztyn.pl lub m.petlak@wmarr.olsztyn.pl lub faxem na nr 89 521 12 60 do 18 listopada 2013r.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania program konferencji, formularz zgłoszeniowy oraz mapę dojazdu do miejsca konferencji.

 

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

MAPA DOJAZDU

 

Bez tytułu