* Konferencja „X lat ustawy OPP”

 

 

 

Zgłoszenia udziału w konferencji należy nadsyłać do dnia 19 czerwca 2013 r.
na  adres e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com  wpisując w temacie wiadomości „Konferencja”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacji o konferencji udzielają:
Monika Falej, tel. 512 558 349
Aneta Rzędkowska, tel. 505 906 486

Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
prowadzone przez
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”
e-mail: ocop.olsztyn@gmail.com
10-274 Olsztyn, ul. Tarasa Szewczenki 1