Konkurs Bezpieczna Żywność 2022

Konkurs Bezpieczna Żywność 2022 skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów. Konkurs ma na celu:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa świeżej żywności przechowywanej, transportowanej i przekazywanej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym;
  • zwiększenie skali pomocy żywnościowej świadczonej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym;
  • podniesienie potencjału organizacji pozarządowych do ratowania żywności przed zmarnowaniem.

Wyłonione w konkursie organizacje zostaną doposażone w sprzęt przeznaczony do bezpiecznego przechowywania, transportu i przygotowania paczek żywnościowych lub gotowych posiłków do przekazania osobom potrzebującym. Przewidziane jest wsparcie rzeczowe lub finansowe. Maksymalna wartość wsparcia finansowego w konkursie wynosi 2500 zł. Wnioski można składać przez generator wniosków do dnia 1 sierpnia 2022. Ze szczegółowymi zasadami konkursu można się zapoznać w Regulaminie: https://bezpiecznazywnosc.org.pl/regulamin-konkursu-2022/

Organizatorem konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności. Partnerami Wspierającymi konkurs są firmy Auchan Retail Polska oraz Grupa AMICA. Konkurs odbywa się w ramach projektu “Pola Aktywności“, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

źródło: https://bezpiecznazywnosc.org.pl/