„Konkurs dla gmin – Innowacyjne rozwiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej”

indeksMinisterstwo Cyfryzacji uprzejmie informuje, iż w dniach 29 sierpnia 2016 roku – 30 listopada 2016 roku odbywa się konkurs w działaniu 3.2 ” Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji zawodowej”Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania programowania. Umożliwi to nauczycielom prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z gmin wiejskich i wiejsko – miejskich. Więcej informacji o konkursie można pozyskać na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl).

Beneficjentami konkursu mogą zostać:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 124 211 127,00 PLN. Istotne jest,aby w jak największej liczbie gmin wiejskich i wiejsko – miejskich były realizowane projekty, które obejmą szkoleniami jak największą liczbę nauczycieli.

W projekcie będzie można zaplanować kupno sprzętu, tj. komputer stacjonarny lub przenośny, tablet oraz zakup lub najem sprzętu obejmującego terminal, projektor multimedialny, robot, drukarkę 3D lub inne niezbędne narzędzia służące jako pomoce dydaktyczne (maksimum 25% wydatków kwalifikowanych w projekcie). Po zakończeniu projektu sprzęt ma zostać przekazany w pierwszej kolejności do szkół publicznych, które nie otrzymały sprzętu komputerowego w ramach innych projektów dofinansowanych ze środków UE. Istotne jest zatem skoordynowanie aktywności administracji centralnej i regionów w tym zakresie. Doposażenie w nowoczesny sprzęt szkół publicznych z Regionalnych Programów Operacyjnych pozwoliłoby zwiększyć efekt szkoleń z zakresu programowania organizowanych w działaniu 3.2 PO PC.