Konkurs „Dobre praktyki, godne naśladowania”

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu pn. „Dobre praktyki, godne naśladowania” na najlepszą inicjatywę zrealizowaną na terenie gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9. Konkurs jest adresowany do stowarzyszeń, sołectw, grup nieformalnych, w tym kół gospodyń, osób fizycznych, związków wyznaniowych działających na rzecz społeczności lokalnej obszaru LGD9. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 15 listopada 2012 r.

Konkursem objęte są zrealizowane projekty lub inicjatywy (również we współpracy z samorządami, innymi stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi itp.) w okresie ostatnich 5 lat lub inicjatywy wieloletnie, których pewien etap został już zrealizowany do 15 listopada 2012 r.

Konkurs organizowany jest w III kategoriach:
  I)  Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym grup nieformalnych
 II)  Na najlepsze inicjatywy przedsiębiorcze, w tym ekonomia społeczna
III)  Na najlepszą inicjatywę sołectwa

Zgłoszeń należy dokonywać:
– pisemnie na wniosku zgłoszeniowym,
– na adres biura LGD9: ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo,
– w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2012 roku (liczy się data wpływu zgłoszenia)

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości do 760,00 zł!

Informacje nt. udziału w konkursie znajdują się w regulaminie.

Dodatkowe informacje udzielane są również w biurze LGD9 (ul. Portowa 2/3; 11-600 Węgorzewo).

 

REGULAMIN KONKURSU [pobierz]

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY [pobierz]

PLAKAT [pobierz]