KONKURS „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie 9 gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
Konkurs odbywa się w kategorii: Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych.
Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej aktywizujących inicjatyw podejmowanych na terenie objętym projektem.
Termin zgłoszeń upływa 15 października 2020r. o godz. 15.00.
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia inicjatywy na stronie: http://caswegorzewo.pl/konkurs-dobre-praktyki-inspiracja-dla-spolecznosci-3/
Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej –miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Na Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.