Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą kampanię fundraisingową, która była realizowana na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w okresie 1 września 2021 roku – 31 grudnia 2022 roku.

Dla kogo:

  • organizacji pozarządowych
  • kół gospodyń wiejskich
  • grup nieformalnych

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej efektywnych kampanii fundraisingowych na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, a także:

a) nagrodzenie najciekawszych i najbardziej efektywnych inicjatyw,
b) promocja aktywnych organizacji/KGW/grup nieformalnych,
c) zachęcenie lokalnej społeczności do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł,
d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 05 marca 2023 r. o godz. 15.30.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu br. na stronie internetowej www.mazurylgr.pl w zakładce NOWEFIO.

 

Regulamin konkursu, zgłoszenie do konkursu oraz karta oceny dostępne są pod linkiem:
http://www.mazurylgr.pl/konkurs-dobre-praktyki-z-zakresu-fundraisingu/

Konkurs organizowany jest w ramach projektu ,,Zmiany systemowe w Twojej organizacji –
statut, księgowość, RODO, fundraising” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.