Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

EUCPN logoPrzewodniczący Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłosił kolejną edycję corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie podmioty administracji rządowej, administracji samorządowej, inne służby, straże, inspekcje, jak również organizacje pozarządowe.

W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialny jest Luksemburg, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

W roku 2014 laureatem nagrody został duński projekt „Hopenow – Empowering Trafficked People”. Polski projekt „Nie każdy pociąg jedzie do Hollywood” Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie otrzymał jedno z dwóch wyróżnień specjalnych. Komisja uhonorowała polską propozycję specjalnym certyfikatem za innowacyjność projektu oraz propagowanie wiedzy na temat handlu ludźmi w różnych środowiskach.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w dniach 17-18 grudnia br. w Luksemburgu.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów.

Informacja ogólna o konkursie:

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Cyberprzestępczość”.

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania lub ograniczania tego zjawisku, jak i poczucia zagrożenia. Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Istotnym warunkiem stawianym przez EUCPN jest wskazanie projektów, które zostały wcześniej poddane ewaluacji. Uwaga! Na ocenę projektu nie maja wpływu dołączone materiały promocyjne (m.in. ulotki, zdjęcia).

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną w MSW.

Projekty należy przesyłać na adres:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
w nieprzekraczającym terminie do dnia 17 września 2015 r. (data wpływu) oraz na adres poczty elektronicznej: sekrzk@uw.olsztyn.pl

Wyznaczoną osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Pani Barbara Szklarczyk – inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (tel. 89 523 27 66, e-mail: barbara.szklarczyk@uw.olsztyn.pl).

W załączeniu:
1. Formularz zgłoszeniowy [pobierz]
2. Arkusz oceny projektu [pobierz]
3. Regulamin krajowych eliminacji do corocznego konkursu ECPA [pobierz]
4. Komunikat [pobierz]
5. Zasady i procedury przyznawania Nagrody [pobierz]