Konkurs „Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w tegorocznym konkursie terenową administrację rządową, administrację samorządową i służby państwowe, jak również organizacje pozarządowe. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych mija 26 sierpnia 2013 r.

 

 

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Litwa, jako kraj przewodniczący w Radzie Unii Europejskiej.

W roku 2012 laureatem nagrody został duński projekt „Your Police Officer”. Natomiast polski projekt „Bezpieczny Senior” został laureatem nagrody ECPA w 2010 roku.

Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Zapobieganie przemocy domowej”.

Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUCPN w grudniu br. na Litwie.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro (wraz z trofeum i dyplomem), ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie 2 nagród po 5.000 Euro dla 2 wyróżnionych projektów.

Informacja ogólna o konkursie

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania przestępczości.

Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Natomiast celem projektu musi być zmniejszenie przestępczości i strachu przed przestępczością w ramach określonego tematu. W konkursie biorą udział projekty już zakończone i poddane ewaluacji.

Projekty mogą być składane m.in. przez władze lokalne, jednostki policji, szkoły, grupy wspólnotowe, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe, czy też organizacje zrzeszające wolontariuszy.

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty do konkursu powinny być przesyłane do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego, który po wyborze maksymalnie 3 najlepszych projektów ze swojego województwa, przekazuje formularz konkursowy do MSW. Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany przez Komisję powołaną przez Departament Nadzoru MSW.

 
Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych w terminie do dnia 26 sierpnia 2013 r. w wersji papierowej na adres:

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Al. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(sekretariat – pok. 360, tel. (89) 52-32-642)

oraz na adres poczty elektronicznej: sekrcfe@uw.olsztyn.pl

 
Pliki do pobrania:

Regulamin krajowych eliminacji    [POBIERZ]

Formularz konkursowy    [POBIERZ]

Arkusz oceny projektów    [POBIERZ]

Regulamin przyznawania ECPA – wersja PL    [POBIERZ]

Regulamin przyznawania ECPA – wersja EN    [POBIERZ]

Informacja dotycząca tematu ECPA w 2013 roku    [POBIERZ]