Konkurs filmowy „Zielony Obiektyw”

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego filmu dokumentującego działania placówek oświatowych w zakresie edukacji ekologicznej. Mogą to być np. krótkie relacje z wydarzeń typu: konkursy przyrodnicze i ekologiczne, różnorodne akcje przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego, przedstawienia, happeningi, itp. Obowiązują trzy kategorie uczestników: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.

 

Celem bezpośrednim konkursu jest zaprezentowanie w ciekawy i interesujący sposób działań podejmowanych przez placówki oświatowe w zakresie prowadzonej edukacji ekologicznej.

Celem pośrednim jest propagowanie i promowanie działań przyczyniających się do zachowanie środowiska naturalnego Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.

Konkurs jest przeznaczony dla filmowców amatorów. Jest to konkurs szkolny. Dopuszcza się prace przygotowane przez klasy. Prace indywidualne nie będą oceniane. Szkoła może złożyć kilka prac (filmów), ale muszą one dotyczyć różnych wydarzeń.

Czas trwania filmu nie może przekraczać 5 min. Pracy należy nadać tytuł.

Termin składania prac konkursowych mija 15 listopada 2012 r. Prace należy składać w biurze Fundacji osobiście lub przesłać pocztą na adres:  Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ul. Nowowiejska 4a, 11-500 Giżycko.

Prace można składać wcześniej, tj. zaraz po ich wykonaniu. Filmy będą sukcesywnie przeglądane i raz w miesiącu (na koniec miesiąca) zamieszczane na stronie internetowej Fundacji www.jeziora.com.pl

 

Organizator konkursu: Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku

 

Więcej informacji   [zobacz]