Konkurs FLORIANY

floriany_logotyp_pionowy_rgbRuszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY! Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
1. infrastruktura
2. bezpieczeństwo
3. środowisko i ekologia,
4. estetyka przestrzeni publicznej,
5. edukacja,
6. sport, rekreacja i turystyka,
7. kultura, tradycja,
8. aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
9. integracja społeczna,
10. innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu,
11. współpraca zagraniczna.

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Plakat  [POBIERZ]