Konkurs „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Forum Polsko-Czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2013”. Jego celem jest zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną czy młodzieżową. Nabór wniosków: do 14 lutego 2013 r. o godz. 15.00.

Adresaci:

  • stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe,  spółdzielnie socjalne,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
  • instytuty badawcze.

Priorytetowo traktowane będą obszary tematyczne służące:

  1. Poprawie wizerunku Polski w Republice Czeskiej;
  2. Rozwojowi trwałej współpracy między organizacjami pozarządowymi i wspólnotami samorządowymi Polski i Czech, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i wykorzystania potencjału ośrodków analitycznych; 
  3. Debacie nt. przyszłości Europy w Polsce i w Republice Czeskiej; 
  4. Rozwojowi stosunków gospodarczych polsko-czeskich, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia projektów infrastrukturalnych oraz eliminacji barier we współpracy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Uwaga! W ramach konkursu nie będą finansowane projekty polegające na jednorazowych wydarzeniach artystycznych.

Termin realizacji: Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31.12.2013 r.

Budżet i poziom dofinansowania:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 450.000 zł.
Minimalna kwota dofinansowania jednego wniosku projektowego wynosi 20.000 zł.
Maksymalna kwota dofinansowania  jednego wniosku projektowego wynosi 80.000 zł.
Podmiot składający wniosek jest zobowiązany przedstawić minimalny wkład własny (finansowy, osobowy lub rzeczowy) w wysokości minimum 15% wartości całego zadania. Wkład własny stanowi również finansowanie części wniosku z innych źródeł.

Adres Organizatora: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

Szczegółowe informacje na stronie Organizatora konkursu: www.msz.gov.pl