Konkurs grantowy „Dotacja na sznurku”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie grantowym „Dotacja na sznurku”.

Celem konkursu jest wspieranie lokalnych organizacji w działaniach na rzecz ich społeczności poprzez dostarczenie im wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i realizacji projektu, a także zarządzanie nim i rozliczanie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych tj. fundacji, stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, kół gospodyń wiejskich z obszaru objętego projektem (tj. 9 gmin: Budry, Pozezdrze, Węgorzewo, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Srokowo), które:
– zostały zarejestrowane nie później niż 24 miesiące przed rozpoczęciem naboru
– oraz nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów.

Termin zgłoszeń upływa 27 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00.

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji”:
– Węgorzewo, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 87 427 06 17; e-mail: biuro@caswegorzewo.pl
– Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. +48 87 428 29 51, e-mail: doradca@caswegorzewo.pl

Regulamin konkursu [POBIERZ]

Oferta realizacji projektu [POBIERZ]

Karta oceny formalnej  [POBIERZ]

Karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Sprawozdanie z wykonania projektu [POBIERZ]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych [POBIERZ]

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.