Konkurs „I Know America”

Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie – I Know America. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od 14 do 19 lat. Organizatorem programu jest Fundacja Wspomagania Wsi (FWW).

Cel: pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs składa się z 3 etapów:
– Etap I: test jednokrotnego wyboru (30 pytań w języku angielskim oraz 30 pytań w języku polskim),
– Etap II: napisanie eseju w języku polskim. Autorzy maksymalnie 30 najlepiej ocenionych esejów otrzymają wyróżnienia i wezmą udział w trzydniowym pobycie w Warszawie na koszt FWW. Do trzeciej rundy przechodzi maksymalnie 15 autorów esejów, które otrzymały najwyższą ilość punktów.
– Etap III: finał w Warszawie. Jednym z jego elementów jest rozmowa z komisją złożoną z recenzentów esejów oraz przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki i Fundacji Wspomagania Wsi.

Nagrody:
1. Wyjazd naukowy do USA w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute.
2. Druga nagroda: staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.
3. Trzecia nagroda to trzy indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.
4. Czwarta nagroda: przyjazd do Warszawy na spotkanie laureatów konkursu.
Indeksy na studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego otrzymują także uczestnicy, którzy zdobyli pierwszą i drugą nagrodę. Więcej informacji: https://knowamerica.pl/

 

Źródło: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku