Konkurs kulinarny o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni”

Dnia 14 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku odbył się I etap konkursu kulinarnego o tytuł „Mistrza Szkolnej Patelni” – etap szkolny. W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas o profilu gastronomicznym.

Uczestnicy konkursu wykonali potrawę zgodnie z tematem. Organizatorem konkursu była pani Małgorzata Legucka. Nad prawidłowością konkursu czuwała komisja, która wyłoniła spośród uczestników następujących zwycięzców:

– w kategorii: potrawy z ryb
I miejsce – Przemysław Rakowski – kl. IVC T
II miejsce – Michał Gajewski – kl. IVC T
III miejsce – Anna Kulimowska – kl. IIIA T
III miejsce – Cezary Łomaszewicz kl. IIA T

– w kategorii: potrawy z mięsa
I miejsce – Kinga Mingielewicz – kl. IIIA T
II miejsce – Paweł Gembal – kl. IIIA T
III miejsce – Małgorzata Baranowska – kl. IIA T

Nagrodę publiczności otrzymał Przemysław Rakowski oraz Anna Kulimowska.

Zwycięzcy konkursu, jak również wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Uczniowie: Przemysław Rakowski i Michał Gajewski zakwalifikowali się do II etapu konkursu w Olsztynie.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i GRATULUJEMY!