Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku organizowany jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy już od 7 lat. Misją konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

 

Udział w Konkursie mogą wziąć podmioty zatrudniające nie więcej niż 10 pracowników, o obrotach nie przekraczających 2 mln euro.

W ramach konkursu wyróżniane są:

  • inicjatywy z branży nowoczesnych technologii,
  • osoby zajmujące się tradycyjną działalnością w nowatorski sposób

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2012 roku.

Regulamin, formularz nominacyjny oraz pozostałe informacje związane z konkursem znajda Państwo na stronie www.kronenberg.org.pl >> Edukacja ekonomiczna >> Mikroprzedsiębiorca Roku.