Konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA)


Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej (ECPA). Projekty mogą być składane m.in. przez szkoły, grupy wspólnotowe, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe, czy też organizacje zrzeszające wolontariuszy.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Współpraca Policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”, a nagrodę w konkursie stanowi kwota 20.000 Euro.

Projekty powinny być przesłane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 10 września br.

Szczegółowych informacji udziela p. Kamil Niemczuk – pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; tel.: 89 523 25 21; e-mail: kamil.niemczuk@uw.olsztyn.pl; pok. 202.

Dodatkowe informacje oraz regulamin można także znaleźć na stronie internetowej MSW