Konkurs na Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Departament Analiz i Nadzoru MSWiA ogłasza eliminacje krajowe mające na celu wybór najlepszego projektu do konkursu o „Europejską Nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości – European Crime Prevention Award (ECPA) 2010”. Tegoroczny temat konkursu ECPA to „Sport, nauka i sztuka w zapobieganiu przestępczości wśród dzieci i młodzieży”.

Projekty mogą być składane m.in. przez władze lokalne, jednostki policji, szkoły, grupy wspólnotowe, kluby sportowe, organizacje młodzieżowe, czy też organizacje zrzeszające wolontariuszy.

Temat konkursu oraz podstawowe zagadnienie trio prezydencji: „Przeciw przestępczości dla bezpiecznego społeczeństwa, dla bezpiecznej młodzieży” określa, że zgłaszane projekty powinny być związane z:

  • działaniami, których podstawowym celem jest zapobieganie przestępczości nieletnich oraz ułatwianie młodym ludziom, którzy już popadli w konflikt z prawem, zerwania z przestępczą przeszłością;
  • tworzenie systemu pozwalającego młodzieży i dzieciom na twórczy rozwój, który byłby alternatywą dla przestępczych i aspołecznych zachowań;
  • wykorzystaniem edukacji i działań pokrewnych (np. sportu, nauki i sztuki) w systemie zapobiegania przestępczości nieletnich;
  • tworzenie bezpiecznej przestrzeni (także społecznej) w celu zapobiegania zagrożeniom dzieci i młodzieży przestępczością i aspołecznymi zachowaniami.

Powyższa lista nie jest zamknięta. Zgłaszane projekty mogą być w inny sposób związane z aktualnym tematem nagrody ECPA.

Projekty należy przesyłać do dnia 30 września 2011 r. na adres: Wydział Profilaktyki i Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5, oraz e-mail: eucpn@mswia.gov.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych w MSWiA jest pan Juliusz Gałkowski, krajowy przedstawiciel w EUCPN – tel. (22) 610-70-62, e-mail: eucpn@mswia.gov.pl

Europejska Nagroda w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości  ma na celu nagrodzenie najlepszych projektów w zakresie zapobiegania przestępczości.

Udział w konkursie jest otwarty dla każdego projektu, czy też inicjatywy. Natomiast celem projektu musi być zmniejszenie przestępczości i strachu przed przestępczością w ramach określonego tematu.

Każde państwo może zgłosić tylko 1 projekt do Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.

W 2011 r. za organizację konkursu na poziomie międzynarodowym jest odpowiedzialna Polska, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat ECPA na stronie: www.eucpn.org/eucp-award/index.asp

Pliki do pobrania: www.mswia.gov.pl/portal/pl/626/8630/