Konkurs na graficzne przedstawienie hasła „Energetyka prosumencka”

Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) zaprasza do udziału w konkursie na graficzne przedstawienie hasła „Energetyka prosumencka”.

Celem konkursu jest promowanie założeń energetyki prosumenckiej wśród mieszkańców obszaru działania Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży  do 25 roku życia z obszaru  działania Związku Stowarzyszeń LGD9 i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” tj. z gmin wiejskich: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Pozezdrze, Srokowo, Wydminy oraz gmin miejsko – wiejskich: Ryn i Węgorzewo.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 19 października 2022r.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.3.mazurylgd9.pl/konkurs-na-graficzne-przedstawienie-hasla-energetyka-prosumencka/

 

W załączeniu:

Regulamin konkursu Energetyka prosumencka

zał. 1 Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

zał. 2 Formularz zgloszenia energetyka prosumencka

 

Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Energetyka prosumencka–informacja, edukacja, promocja” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.