Konkurs na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania

kibic
Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla samorządów na projekt promujący zasady bezpiecznego kibicowania. Konkurs organizowany w ramach programu „Razem bezpieczniej”, skierowany jest do gmin i powiatów. Do konkursu „Kibicuję bezpiecznie” można zgłaszać prace promujące wśród dzieci i młodzieży zasady „fair play” oraz kulturalnego kibicowania. 

 

Oceniane będą prace, które popularyzują wiedzę na temat konsekwencji prawnych, wynikających z niewłaściwego zachowania podczas imprez sportowych, a także kształtujące nawyki prawidłowego zachowania się w trakcie kibicowania.

Konkurs ma charakter ogólnopolski. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty. Nagrodzone gminy lub powiaty otrzymają odpowiednio za zajęcie pierwszego miejsca – 60 tys. zł, za drugie miejsce – 40 tys. zł, a za trzecie – 20 tys. zł.

Prace można przesyłać w terminie – do 04 kwietnia 2014r. na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem Konkurs ,,Kibicuję bezpiecznie”.

Spośród nadesłanych projektów komisja konkursowa w urzędzie wojewódzkim wyłoni dwa najlepsze projekty, i w terminie do 18 kwietnia br. prześle je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Komisja konkursowa przy MSW wyłoni trzech laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09 maja 2014r.

W przypadku dodatkowych pytań, do kontaktów w przedmiotowej sprawie upoważniłem Pana Artura Słowika (tel. 89-32-32-528) – koordynatora programu ,,Razem Bezpieczniej” w województwie warmińsko-mazurskim.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie www.olsztyn.uw.gov.pl , w zakładce ,,Razem bezpieczniej”.

Regulamin konkursu do pobrania TUTAJ