Konkurs na stanowisko dyrektora SOSW

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku. Termin składania dokumentów: 5 czerwca 2019 r. do godz. 14:00. Dokumenty należy składać w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko (pok. 21) – w przypadku nadesłania oferty pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.spgizycko.warmia.mazury.pl/wakaty/138/117/dyrektor_Specjalnego_Osrodka_Szkolno-Wychowawczego_w_Gizycku/