Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris

Do 31 marca 2023 r. trwa nabór wniosków do X edycji konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Wydarzenie jest organizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

W 2022 roku kapituła konkursowa uhonorowała Krzysztofa Majchera (przyrodnika i herpetologa) oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, natomiast w 2021 r. Stanisława Czachorowskiego (prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

 

Więcej informacji

 

Do pobrania:

Sylwetka prof. Janiny Wengris
Zasady przyznawania Nagrody oraz wzór zgłoszenia