Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań Samorządu Województwa w roku 2017 w następujących zakresach:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego,
2) rozwój kultury fizycznej,
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
6) rozwój turystyki,
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
8) pomoc społeczna,
9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
10) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży,
11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu,
12) integracja środowisk kombatanckich,
13) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta,
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego.

LINK DO OGŁOSZENIA: http://bip2.warmia.mazury.pl/kategoria/48/organizacje-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert.html

Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 r. (na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej“); do 13 stycznia 2017 r. (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 r. (pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).

Spotkania informacyjne odbędą się w Ełku (8 grudnia, godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta), Elblągu (3 stycznia 2017 r., godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim – ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 – sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie (godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208)“.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. (89) 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), (89) 512 58 76 (sekretariat Biura).