Ogłoszono otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w 2018 r.

Zarząd Powiatu w Giżycku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zlecanego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Powiecie Giżyckim w 2018 roku. Oferty należy przesyłać bądź składać osobiście do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 11:00 na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko; sekretariat pokój Nr 1.  Na kopercie należy wskazać nazwę zadania. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

 

OGŁOSZENIE [pobierz]