Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 marca podjął decyzję o kolejnej edycji konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

Konkurs będzie trwał do 20 czerwca 2021 r.

Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Technika wykonania prac jest dowolna, może to być m.in. rzeźba, płaskorzeźba, grafika, wyrób plecionkarski, kowalski czy innej dziedziny rękodzieła artystycznego. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

W pierwszym etapie konkursu laureatom wybranym przez Komisję Konkursową zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości:

  • nagroda I stopnia – 4.500,00 zł brutto
  • nagroda II stopnia – 2.500,00 zł brutto
  • nagroda III stopnia – 1.500,00 zł brutto

W drugim etapie konkursu – głosowaniu internautów zostanie przyznana główna nagroda pieniężna w wysokości 1.500,00 zł brutto.

Ostateczny Termin składania prac upływa 20 czerwca 2021 roku. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/6423-samorzad-wojewodztwa-szuka-pamiatki-regionu-roku-2021