Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Cel;em konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

 

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I Nagroda – 5.000,00 zł

II Nagroda – 3.000,00 zł

III Nagroda – 2.000,00 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2019 r.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajduje się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.