Konkurs plastyczny pn. „Niepodległa Polska”

Centrum Animacji Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „Niepodległa Polska”. Tematem konkursu jest uwiecznienie w formie plastycznej organizacji, postaci lub wydarzeń związanych z walką (polityczną, społeczną, zbrojną) o odzyskanie niepodległości przez Polskę poprzez stworzenie plakatu. Technika wykonania prac jest dowolna, może to być np. malarstwo, rysunek, grafika, technika mieszana.

Prace należy składać od 27 września do 22 października 2018, do godziny 13:00, osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do biur projektu:
1) Biuro CAS w Węgorzewie, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, 87 427 06 17
2) Biuro CAS w Wilkasach, ul. Olsztyńska 54, Wilkasy, 11-500 Giżycko, 87 428 29 51

Zwycięzcom konkursu za trzy pierwsze miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe o wartości 400 zł, 300 zł oraz 200 zł. Ponadto Uczestnicy Konkursu otrzymają elegancką metalową przypinkę w postaci biało-czerwonej wstęgi z wizerunkiem Polskiego Orła.

Rozstrzygniecie konkursu i ocena prac nastąpi do 09 listopada 2018 r. Wszystkie zgłoszone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii „Pod Lipami” w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wilkasach.

Szczegółu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN_KONKURS_PLASTYCZNY

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Dominika Brożewicz
Doradca CAS