Konkurs „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”

Ruszyła  XIV edycja konkursu „Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”, organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar.

Jak w poprzednich edycjach, tak i teraz, zainteresowane konkursem powinny być szczególnie te osoby, którym bliskie są idee pozwalające zachować i promować dorobek materialny oraz duchowy  polskiej wsi. W trosce o zachowanie i rozwój jej tożsamości, w próbach znalezienia odpowiedzi na pozornie proste pytanie: „czym jest / może być wieś?”, w chęci promowania jej dziedzictwa – zarówno kulturowego, jak i materialnego organizatorzy zachęcają do zgłaszania prac do konkursu.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

– Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

– Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.

Szczegóły wraz z formularzem rejestracyjnym można znaleźć na stronie:  https://www.fdpa.org.pl/xiv-edycja-konkursu-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc-v1