Konkurs „Równać Szanse 2012”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.  O dotacje do 7.000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 r.

Więcej informacji na stronie internetowej:   www.rownacszanse.pl

Wszelkich informacji o konkursie udziela:
Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1
e-mail: tratwa@tratwa.pl , tel. (89) 513-17-46