Konkurs „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”

Wszystkich miłośników kuchni regionalnej serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy”. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec województwa, tj. osoba fizyczna, przedsiębiorca, szkoła oraz organizacja zrzeszająca osoby fizyczne, w tym koła gospodyń wiejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 października 2012 r.

Celem konkursu jest zebranie unikatowych przepisów kulinarnych z obszarów wiejskich  województwa warmińsko-mazurskiego, opublikowanie ich w broszurze „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz promocja jedynych w swoich rodzajów produktów i potraw, specyficznych dla dziedzictwa kulinarnego naszego regionu.

Konkurs będzie przebiegał w 3 etapach:

I etap – nominacja do finałów subregionalnych konkursu:

Wypełnione karty zgłoszenia produktu i/lub potrawy wraz z załączonymi przepisami należy przesłać na jeden z podanych poniżej adresów z dopiskiem: „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” do 18 października 2012r.

Osoby fizyczne:
1) E-mail: europe_direct@olsztyn.wmirol.org.pl 
2) Fax: (89) 535-48-43
3) Listownie:
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
Europe Direct Warmia i Mazury
ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

Przedsiębiorstwa i Szkoły:
1) E-mail: bjz@warmia.mazury.pl
2) Fax: (89) 521-98-59
3) Listownie:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Polityki Jakości
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

II etap – finały subregionalne konkursu odbędą się:
•    10.11.2012 r.  – w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, ul. Królewiecka 128,
•    17.11.2012 r. – w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ul. M. Kajki 4,
•    24.11.2012 r. – w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie, ul. Polska 18.

III etap – finał regionalny konkursu odbędzie się 08.12.2012 r. w Olsztynie, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych, ul. Żołnierska 49.

Relację z przebiegu każdego konkursu będzie można obejrzeć w sieci, dzięki transmisji on-line, na stronie internetowej www.warmia.mazury.pl

Produkty regionalne będą oceniane w następujących kategoriach:

I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego:
Podkategorie:
a) Produkty i przetwory mięsne
b) Produkty i przetwory z ryb
c) Produkty i przetwory mleczarskie
d) Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego i produkty z grzybami:
Podkategorie:
a) Przetwory owocowe i warzywne (w tym grzyby i przetwory z grzybami oraz napoje bezalkoholowe)
b) Produkty zbożowe i cukiernicze

III. Regionalne napoje alkoholowe

Potrawy będą oceniane w dwóch podkategoriach:
a) przedsiębiorstwa (restauracje, zakłady gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne powyżej 5-ciu pokoi gościnnych) i szkoły;
b) osoby fizyczne i organizacje zrzeszające osoby fizyczne (w tym koła gospodyń wiejskich) oraz gospodarstwa agroturystyczne do 5-ciu pokoi gościnnych.

Finaliści VII edycji konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” zostaną automatycznie nominowani do finału regionalnego konkursów „Smak Warmii, Mazur i Powiśla” w 2013 r.
 

Organizatorami konkursu „Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Centrum Informacji Europe Direct Warmia i Mazury.

 

REGULAMIN KONKURSU  [pobierz]

KARTA ZGŁOSZENIA  [pobierz]