Konkurs „Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO”

Konkurs zakłada wsparcie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.
Program jest skierowany do organizacji pozarządowych powołanych do realizacji zadań – w ramach swojej podstawowej działalności statutowej – w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń oraz fundacji, które są zarejestrowane na terenie Polski.
 
Konkurs realizowany w terminie od dnia 3 lipca 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., lub do wyczerpania puli środków przeznaczona na jego realizację.