„Sternik. Cała naprzód!” – konkurs dla firm, szpitali, JST lub NGO

Przypominamy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z partnerami organizuje konkurs pod nazwą „Sternik. Cała naprzód!”. Głównym jego celem jest nagrodzenie firm, szpitali, jednostek administracji (w tym JST) lub NGO z województwa warmińsko-mazurskiego, które pomimo trwania epidemii COVID-19, wyróżniły się na tle innych, najlepiej wykorzystując dostępne środki na utrzymanie miejsc pracy, płynności, rozwój produktów, dostosowanie do nowych warunków rynkowych.
Założeniem konkursu jest pokazanie liderów w regionie. Poznanie ich historii pozwoli innym skorzystać z ich wiedzy i zebranych doświadczeń. Pokaże, jak można dostosowywać usługi i
produkty do zmieniających się potrzeb rynku. Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla jego laureatów organizator przewidział atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się również na stronie BGK
(https://www.bgk.pl/sternik-cala-naprzod/).

Harmonogram konkursu:

  • przyjmowanie zgłoszeń, spotkania i rozmowy partnerów z uczestnikami – do 28 lutego 2021 roku
  • ocena merytoryczna zgłoszeń do 31 marca 2021 roku
  • ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia w terminie wyznaczonym przez kapitułę – z uwzględnieniem bieżącej sytuacji epidemicznej.

Kategorie:

Firmy:

  • mikro i małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa
  • duże przedsiębiorstwa

Administracja:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
  • administracja państwowa

Szpitale

Organizacje NGO

baner konkursu sternik