Konkurs „Szkoła z klimatem” – wydłużony termin zgłoszeń do 30 kwietnia br.

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. W konkursie przewidziano nagrody pieniężne: jedną nagrodę główną w wysokości 100.000 zł oraz od dwóch do pięciu wyróżnień (każde po 5.000 zł).

Dzięki realizacji konkursu Narodowy Fundusz chce zainteresować młodzież zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków i uwrażliwiać młode pokolenie na kwestie ochrony środowiska oraz aktywizować do działania w tym kierunku. Jednocześnie zadanie konkursowe to świetny sposób na rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy zespołowej. Jednym z celów konkursu jest także popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegóły (regulamin, formularz konkursowy itd) na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem

baner konkursu szkoła z klimatem