Konkurs Wiedzy o Zasadach BHP

Tadeusz Szymakowski, uczeń II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Giżycku, zdobył I miejsce w regionalnym etapie XIII Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Konkurs odbył się 10 kwietnia 2013 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem Konkursu, którego współorganizatorami są Główny Inspektor Pracy i Ministerstwo Edukacji Narodowej, uczeń będzie reprezentował nasz region w finale ogólnopolskim Konkursu w dniu 15 maja br.

Konkurs odbędzie się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Tadeusz praktycznej nauki zawodu uczy się w Zakładzie Usług Motoryzacyjnych mistrza Mariana Juchniewicza w Giżycku.